Intro

Fortæl Europa at vi skal gå videre fra afbrændning!

Skriv under. 
Fortæl de europæiske beslutningstagere at de skal gå væk fra afbrænding af ressourcer og i stedet skifte offentlig støtte til vedvarende energi.
Politisk støtte, subsidier, skattefritagelser og andre finansielle virkemidler skal dirigeres fra bioenergi til ægte løsninger som vind, sol og geotermisk energi.

For en mere detaljeret kritik af bioenergi støttet af en bred skare af NGOer klik her.

Bioenergi lavet ved afbrænding af træ, soja-, raps-, og palmeolie, dyrefedt, hvede, majs, kartofler, sukkerrør og mange andre afgrøder er en ‘klimakur’, der er værre end selve sygdommen.

Afbrænding har spillet en afgørende rolle i menneskehedens historie, når det har bidraget til opvarmning, været med til at udvide vores fødevarer, og givet energi til den industrielle revolution. Men vores afhængighed af fossile brændstoffer er kommet med en betydelig omkostning for planeten.

En trussel mod vores eksistens

Vores planet varmes op, hvilket truer vores samfunds eksistens og de økosystemer, der understøtter dem. Udvinding og afbrænding af fossile brændstoffer forurener vores jord, vand og luft og påvirker ofte de mest marginaliserede mennesker mest.

I de seneste år har klimakrisen drevet en teknologisk transformation og et skift væk fra fossile brændstoffer og mod grønne klimavenlige alternativer. Men regeringer og den fossile industri kan ikke få sig selv til at stoppe afbrændingen. I stedet for fossile brændstoffer promoverer de afbrænding af planter og dyrefedt – en falsk klimaløsning som snedigt er døbt ‘bioenergi’

En ‘klimakur’ der er værre end sygdommen

I dag afbrænder vi biobrændstoffer lavet af soja-, raps-, og palmeolie, af dyrefedt, af hvede, majs, kartofler, sukkerør og mange andre afgrøder, i vores biler og træbiomasse i vores kraftvarmeanlæg. Det er en ‘klimakur’, der er værre end sygdommen. De gavner virksomheders indtjening men efterlader et spor af ødelæggelse. 

Afbrænding af biomasse og biobrændstoffer leder til et udbredt tab af skov og ødelæggelse af andre økosystemer, samt har en betydelig negativ effekt på livet og rettighederne i lokale samfund.

I mange tilfælde leder de til en større klimabelastning end de fossile brændstoffer, de fortrænger. Vi skal stoppe med at brænde ressourcer af – det gælder både olie, kul, gas og træ. 

Regeringer bør fokusere deres støtte til ægte bæredygtige løsninger som vind og sol. 

Det er på tide at forlade stenalderteknologierne til fordel for nogle, der møder det 21 århundredes udfordringer.

Det er på tide at lade naturen hele. Det er på tide at indånde frisk luft igen. Det er på tide at droppe falske klimaløsninger.

Det er på tide at komme videre fra afbrænding af ressourcer!

Hvordan afbrænding af biomasse ødelægger vores planet

EU støtter produktionen af bionergi med sine reguleringer om ‘rene brændstoffer’. Iblandingskrav af brændstoffer lavet af planter og dyrefedt opmuntrer brændstofleverandørerne til at finde nye måder at brænde ting af på. Disse katastrofale reguleringer har medført masseafskovning for palmeolieplantager, ødelæggelse af regnskove og økosystemer i Sydøstasien.

EU er nu i gang med at udfase palmeolie grundet presset af et offentligt ramaskrig. Desværre har EU ikke lært lektien, og reguleringen betyder, at palmeolie nu erstattes med de billigste alternativer. Derfor ser vi nu de samme mønstre træde frem, når brændstofproducenter i stigende grad vender sig mod Latinamerika og verdens største skov, Amazonas, for at dyrke soja til at brænde af i EUs biler og lastbiler.

Vi ser nu endnu mere kreative, men lige så ødelæggende, former for afbrænding. Dyrefedt bliver nu brugt til at drive biler, og brugt fritureolie er den magiske løsning til ren flyvning. Men efterspørgslen efter disse begrænsede affaldsprodukter fører til svindel og bidrager til afskovning, der sammen med produktion af kødkvæg og foderproduktion til fx svin bringer skrøbelige økosystemer som Amazonas på kanten af et kollaps.

For at erstatte kul i kraftvarmeværker bliver hele skove fældet og intensive og ubæredygtige skovdriftsmodeller bliver støttet for at producere de enorme mængder træ, der kræves. 

Join US

TELL EUROPE TO LEAVE
BURNING BEHIND

Join US